1% – Wspieram Szkołę

WSPIERAM-SZKOŁĘ-1%Rodzice wiedzą, że każda szkoła do której uczęszcza ich dziecko powinna być nowoczesna i przyjazna. Wiedzą to bardzo dobrze dyrektorzy i nauczyciele.

Środki jakimi dysponuje szkoła są niewystarczające aby wdrażać nowe projekty, rozwijać pasje i uzdolnienia młodych uczniów. Środki pozyskane przez fundację w ramach Akcji mogą odmienić twoją szkołę aby stała się instytucją nowoczesną i przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy do współpracy, razem zdobędziemy dodatkowe fundusze na rozwój placówki i uzdolnionych dzieci.Więcej informacji: sekretariat@sercedlaserca.org
tel. 062 584 63 22