O Fundacji

Fundacja jest organizacją non-profit, powołaną do działania dzięki zaangażowaniu osób dla których nieobojętny jest los drugiego człowieka i troska o godność rodziny.

Misją Fundacji jest realizowanie celów statutowych, szczególnie mając na uwadze zapewnienie podstawowych potrzeb materialnych i niematerialnych każdego człowieka.

Udzielając wsparcia Fundacji wspierasz organizowanie pomocy dla rodzin i osób, dla których z wielu powodów, jej samodzielne organizowanie jest utrudnione lub niemożliwe.

Osoby zaangażowane realizują działania Fundacji nieodpłatnie, pokrywając koszty działalności z własnych środków.

Swoją działalnością wspieramy dzieci i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. Uwrażliwiamy społeczeństwo na ich potrzeby oraz sytuację materialną i bytową.

Pokonujemy codzienne przeciwności związane z niepełnosprawnością.

Działamy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Troszczymy się o ubogich i pokrzywdzonych przez los.

Organizujemy i finansujemy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Pomagamy w zdobyciu wykształcenia i zawodu uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin.